Właściwości zdrowotne Yerba Mate

Treści umieszczone na stronie pochodzą ze strony United States National Library of Medicine – Źródło https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32588612/ zostały przetłumaczone na język polski.

Abstrakcyjny

Wstęp: Yerba Mate, zwana także herbatą paragwajską, otrzymywana jest z suszonych liści (około 95%) i łodyg (około 5%) wiecznie zielonego krzewu-drzewa Ilex paraguariensis. Z każdym rokiem konsumpcja yerba mate staje się coraz bardziej popularna w Ameryce Północnej i Europie. Moda na paragwajskie herbaty dotarła także do Polski. W okresie 2012 – 2018 odnotowano aż 8-krotny wzrost importu tego surowca do naszego kraju.

Cel pracy: Celem pracy jest analiza aktualnego stanu wiedzy na temat wpływu zdrowotnego Yerba Mate na podstawie wybranej literatury naukowej.

Dyskusja: Spożywanie yerba mate może wywierać korzystny wpływ na zdrowie człowieka i jest zalecane w leczeniu otyłości oraz podczas uprawiania sportu. Należy jednak pamiętać, że bardzo duże spożycie herbaty, zwłaszcza bardzo gorącej, może zwiększać ryzyko wystąpienia nowotworów, co nie zostało jednoznacznie potwierdzone dotychczasowymi badaniami naukowymi.

Wnioski: Potwierdzono, że napój ten wykazuje szereg korzystnych efektów zdrowotnych, w tym: działanie ochronne na komórki wątroby, stymulację ośrodkowego układu nerwowego, działanie przeciwzapalne, a także pozytywny wpływ na układ sercowo-naczyniowy.

Słowa kluczowe: Ilex paraguariensis; Yerba mate; skutki lecznicze (implikacje zdrowotne); herbata.

Treści umieszczone na stronie pochodzą ze strony United States National Library of Medicine – Źródło https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32588612/ zostały przetłumaczone na język polski.