Spożywanie Yerba Mate ( Ilex paraguariensis ) wiąże się z wyższą gęstością mineralną kości u kobiet po menopauzie

Spożywanie Yerba Mate

( Ilex paraguariensis ) wiąże się z wyższą gęstością mineralną
kości u kobiet po menopauzie

Treści umieszczone na stronie pochodzą ze źródła ScienceDirect, i zostały przetłumaczone na język polski.

Link do źródła – https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S8756328211011975

Abstrakcyjny

Spożycie herbaty Yerba Mate ( Ilex paraguariensis ) jest wyższe w Argentynie i innych krajach Ameryki Południowej niż w przypadku kawy czy herbaty ( Camellia sinensis ). Wpływ Yerba Mate na zdrowie kości nie był wcześniej badany. Z programu profilaktyki i leczenia osteoporozy zidentyfikowano kobiety po menopauzie , które piły co najmniej 1  l herbaty Yerba Mate dziennie przez 4 lub więcej lat (n = 146), a następnie porównano je pod względem wieku i czasu, jaki upłynął od menopauzy, z taką samą liczbą kobiet, które nie pił herbaty Yerba Mate. Ich gęstość mineralną kości (BMD) mierzono za pomocą absorpcjometrii rentgenowskiej o podwójnej energii (DXA) w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i szyjce kości udowej . Osoby pijące Yerba Mate miały o 9,7% wyższą BMD kręgosłupa lędźwiowego (0,952  g/cm 2 w porównaniu z 0,858  g/cm 2 : p  <  0,0001) i o 6,2% wyższą BMD szyjki kości udowej (0,817  g/cm 2 w porównaniu z 0,776  g/cm 2 ; p  = 0,0002). W analizie regresji wielokrotnej picie yerba mate było jedynym czynnikiem, poza wskaźnikiem masy ciała , który wykazał dodatnią korelację z BMD zarówno w odcinku lędźwiowym kręgosłupa ( p < 0,0001), jak i szyjce kości udowej ( p = 0,0028). Wyniki wskazują na ochronny wpływ przewlekłego spożywania Yerba Mate na kości.     

Przegląd najważniejszych wydarzeń

► Herbata Yerba Mate jest szeroko spożywana w Ameryce Południowej, ale jej wpływ na kości jest nieznany. ► Porównaliśmy gęstość mineralną kości kobiet po menopauzie, które piją herbatę Yerba Mate i nie mają tego nawyku. ► Gęstość mineralna kości kręgosłupa i biodra była wyższa u osób pijących Yerba Mate niż u osób niepijących. ► W analizie wieloczynnikowej spożycie Yerba Mate i wskaźnik masy ciała były dodatnio związane z gęstością mineralną kości.

Wprowadzenie

Osteoporoza jest ważnym problemem zdrowotnym [1]. Rocznie na całym świecie dochodzi do około 9  milionów złamań osteoporotycznych [2]. Częstość występowania osteoporozy i częstość występowania złamań osteoporotycznych w Ameryce Łacińskiej są niższe niż w Europie Północnej i Stanach Zjednoczonych [1], [2] i podobne do tych w Europie Południowej [3], [4], [5], ale rosną. Według niedawnego raportu Światowej Organizacji Zdrowia spodziewany jest znaczny wzrost złamań osteoporotycznych w Azji i Ameryce Łacińskiej [1]. Latynoamerykańskie wytyczne dotyczące profilaktyki, diagnostyki i leczenia osteoporozy zostały niedawno zaktualizowane [6].

Chociaż zidentyfikowano wiele czynników ryzyka osteoporozy, działania zapobiegawcze koncentrują się oczywiście na tych czynnikach ryzyka, które można modyfikować [7]. Należą do nich czynniki związane ze stylem życia, takie jak siedzący tryb życia, niskie spożycie wapnia i witaminy D, palenie tytoniu lub nadmierne spożycie alkoholu.

Spożycie kofeiny może mieć negatywny wpływ na gęstość mineralną kości i ryzyko złamań [8], [9], [10]. Jednak popularne napoje zawierające ksantyny, takie jak kawa i herbata, zawierają również szereg innych związków biologicznie czynnych, które mogą zrównoważyć wpływ samych ksantyn. Tak więc, chociaż wysokie spożycie kawy wiąże się z niższą BMD [11], [12], przyspieszoną utratą masy kostnej [13] i zwiększonym ryzykiem złamań [14], odnotowano, że spożycie zarówno czarnej, jak i zielonej herbaty ( Camellia sinensis ) ochronny wpływ na BMD [15], [16], [17], [18], [19] oraz zmniejszenie ryzyka złamań [20], [21], chociaż efekt wydaje się niewielki [22]. Ostatnio dokonano przeglądu danych dotyczących zielonej herbaty [23].

Yerba Mate to napój zawierający ksantynę, który jest bardzo popularny w Ameryce Południowej, szczególnie w Argentynie, Brazylii, Paragwaju i Urugwaju [24]. Przygotowuje się go z suszonych, zmielonych liści i gałązek drzewa Ilex paraguariensis St. Hilaire. Chociaż można ją przygotować jak każdy inny napar (czyli moczyć suszone liście w gorącej wodzie, filtrować i podawać herbatę w filiżance), zwykłym sposobem picia herbaty Yerba Mate jest mate cebado , którą przygotowuje się w następujący sposób. Metalową słomkę ( bombilla ) wkłada się do wysuszonej tykwy ( mate ) zawierającej liście, do której  wielokrotnie wlewa się gorącą wodę (70 do 80°C). Tak przygotowana Yerba Mate ma średnie stężenie kofeiny na poziomie 330 mg/L i stwierdzono, że jest głównym czynnikiem wpływającym na spożycie kofeiny u dorosłych Argentyńczyków [25]. Mimo to nie znamy żadnej opublikowanej pracy, która szczegółowo badałaby wpływ spożycia Yerba Mate na zdrowie kości.

Postawiliśmy hipotezę, że wysokie spożycie Yerba Mate może mieć negatywny wpływ na gęstość mineralną kości ze względu na zawartość kofeiny. Aby przetestować naszą hipotezę, porównaliśmy gęstość mineralną kręgosłupa lędźwiowego i kości szyjki kości udowej kobiet, które piły herbatę Yerba Mate z kobietami, które nie miały tego nawyku.

Fragmenty sekcji

Przedmioty

Jest to badanie przekrojowe, obserwacyjne. Dane dotyczące prowadzących siedzący tryb życia kobiet po menopauzie uzyskano z dużej Poradni Profilaktyki, Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy będącej oddziałem Wojewódzkiego Programu Chorób Przewlekłych. Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone w pełnej zgodzie z obowiązującą wersją Deklaracji Helsińskiej. Protokół został zweryfikowany i zatwierdzony przez Komisję ds. Badań i Edukacji Obra Social de Empleados Públicos w Mendozie,

Przedmioty

Nie było znaczących różnic w wieku, czasie od menopauzy, wzroście, masie ciała i spożyciu wapnia między osobami pijącymi Yerba Mate i niepijącymi. Chociaż w standardowym badaniu żywieniowym nie stwierdziliśmy istotnych różnic w nawykach żywieniowych (innych niż picie Yerba Mate), średnim spożyciu energii czy proporcjach składu diety węglowodanów, lipidów i białek pomiędzy grupami, to BMI było o 1,1  kg/m2 wyższe w grupie Yerba Mate pijących niż w grupie kontrolnej. Nie stwierdzono istotnej różnicy w przypadku wapnia

Wyniki główne

Spożywanie Yerba Mate w postaci mate cebado wiązało się z wyższym BMD zarówno w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, jak i szyjce kości udowej. Liniowa zależność między BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa a BMD w szyjce kości udowej nie różniła się istotnie u osób pijących Yerba Mate niż w grupie kontrolnej, co sugeruje podobny efekt w obu miejscach. W analizie regresji wielokrotnej tylko BMI i spożywanie Yerba Mate miało znaczący pozytywny wpływ na BMD. Wyniki te wskazują, że nasza pierwotna hipoteza, zgodnie z którą Yerba

Wniosek

Przewlekłe spożywanie Yerba Mate jako mate cebado wiązało się z wyższym BMD w odcinku lędźwiowym kręgosłupa i szyjce kości udowej, co sugeruje ochronny wpływ tej herbaty na masę kostną kobiet po menopauzie.

Oświadczenie o ujawnieniu

Autorzy nie deklarują konfliktu interesów w związku z niniejszą pracą. W szczególności żaden z nich nie ma w przeszłości ani obecnie związku z branżą Yerba Mate.

Rola źródła finansowania

Autorzy oświadczają, że źródło finansowania (Obra Social de Empleados Públicos, Mendoza, Argentyna) nie odegrało żadnej roli w projekcie badania, zbieraniu danych, analizie lub interpretacji, ani w pisaniu raportu, ani w decyzji o przesłaniu go do publikacji.

Podziękowanie

Wykwalifikowana pomoc techników Maríi Angélica Andrada i Patricii F. Ortiz została doceniona z wdzięcznością. William T. Miller, BS, MTh, uprzejmie poprawił angielski tekst wcześniejszej wersji tego artykułu. Pomiary gęstości kości i oznaczenia biochemiczne zostały częściowo opłacone przez Obra Social de Empleados Públicos, Mendoza, Argentyna.

Treści umieszczone na stronie pochodzą ze źródła ScienceDirect, i zostały przetłumaczone na język polski.

Link do źródła – https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S8756328211011975