Działanie przeciw otyłości Yerba Mate (Ilex Paraguariensis): randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie kliniczne

Działanie przeciw otyłości Yerba Mate

(Ilex Paraguariensis): randomizowane, podwójnie ślepe,
kontrolowane placebo badanie kliniczne

Treści umieszczone na stronie pochodzą ze źródła National Library of Medicine, i zostały przetłumaczone na język polski.

Link do źródła – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26408319/

Abstrakcyjny

Wstęp: Otyłość jest poważnym problemem zdrowotnym. Badania terenowe dotyczące żywności, które w ostatnim czasie wzbudziły duże zainteresowanie, to potencjał produktów naturalnych w przeciwdziałaniu otyłości. Yerba Mate może być pomocna w redukcji masy ciała i tkanki tłuszczowej. Celem pracy było zbadanie skuteczności i bezpieczeństwa suplementacji Yerba Mate u Koreańczyków z otyłością.

Metody: Przeprowadzono randomizowane, podwójnie ślepe, kontrolowane placebo badanie. Osoby z otyłością (wskaźnik masy ciała (BMI) ≥ 25 ale < 35 kg/m2 oraz wskaźnik talii do bioder (WHR) ≥ 0,90 dla mężczyzn i ≥ 0,85 dla kobiet) otrzymywały doustne suplementy kapsułek Yerba Mate (n = 15) lub placebo (n = 15) przez 12 tygodni. Badani przyjmują trzy kapsułki na każdy posiłek, w sumie trzy razy dziennie (3 g/dzień). Mierzone wyniki obejmowały skuteczność (rozmieszczenie tkanki tłuszczowej w jamie brzusznej, parametry antropometryczne i profile lipidów we krwi) oraz bezpieczeństwo (zdarzenia niepożądane, wyniki badań laboratoryjnych i parametry życiowe).

Wyniki: W ciągu 12 tygodni suplementacji Yerba Mate spadki masy tkanki tłuszczowej (P = 0,036) oraz procentowej zawartości tkanki tłuszczowej (P = 0,030) w porównaniu z grupą placebo były istotne statystycznie. WHR było znacząco obniżone (P = 0,004) w grupie Yerba Mate w porównaniu z grupą placebo. Nie zaobserwowano klinicznie istotnych zmian w parametrach bezpieczeństwa.

Wnioski: Suplementacja Yerba Mate zmniejszyła masę tkanki tłuszczowej, procentową zawartość tkanki tłuszczowej oraz WHR. Yerba Mate była silnym odczynnikiem przeciw otyłości, który nie powodował znaczących skutków ubocznych. Wyniki te sugerują, że suplementacja Yerba Mate może być skuteczna w leczeniu osób otyłych.

Rejestracja badania: ClinicalTrials.gov: ( NCT01778257 ).

Figurki

Ryc. 1
Ryc. 2

Treści umieszczone na stronie pochodzą ze źródła National Library of Medicine, i zostały przetłumaczone na język polski.

Link do źródła – https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26408319/