Antybakteryjne działanie Libanstyny ​​z Ilex paraguariensis (Yerba Mate)

Antybakteryjne działanie

Libanstyny ​​z Ilex paraguariensis (Yerba Mate)

Treści umieszczone na stronie pochodzą ze źródła ScienceDirect, i zostały przetłumaczone na język polski.

Link do źródła –https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0367326X21001374

Abstrakcyjny

Według doniesień choroby zakaźne są jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzega przed wzrostem liczby zgonów z powodu oporności na środki przeciwbakteryjne. W ostatnim czasie obserwuje się tendencję do poszukiwania nowych aktywnych związków przeciwbakteryjnych w roślinach. Ilex paraguariensis , znany jako Yerba Mate, to roślina znana z tego, że jest bogata w liczne związki bioaktywne, które odgrywają ważną rolę w zdrowiu człowieka. W tym badaniu Yerba Mate ekstrahowano mieszaniną aceton : woda (1:1), a następnie frakcjonowano heksanem , chloroformem i octanem etylu . Otrzymane frakcje badano pod kątem działania przeciwbakteryjnego wobec Staphylococcus aureus igatunki Salmonelli . Wartości minimalnego stężenia hamującego (MIC) dla S. aureus S. aureus i od 1,56 mg/mL do 3,12 mg/mL dla gatunku Salmonella . Frakcję wodną dalej traktowano różnymi enzymami w celu naśladowania trawienia in vivo aktywny metabolit ranged from 1.56 to 3.12 mg/mL for both the chloroform and ethyl acetate fractions. Whereas for the water fraction, the MIC values ranged from 0.78 to 3.12 mg/mL on digestion and the fractions obtained were then tested for antibacterial activity. Furthermore, the Yerba Mate aqueous fraction was run on High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and collected fractions were tested for antibacterial activity, to identify the . Frakcję 3 badano na różnych szczepach S. aureus , a wartości MIC mieściły się w zakresie od 0,19 do 1,56 μg/ml. Za pomocą spektroskopii NMR zidentyfikowano nowy pirazinon, Libanstin, z Ilex paraguariensis .

Streszczenie graficzne

Unlabelled Image

Wprowadzenie

Staphylococcus aureus jest bakterią Gram-dodatnią. Jest to ludzki patogen, który powoduje mniejsze i większe choroby. Bakteria ta wykazuje oporność na wiele antybiotyków z powodu mutacji prowadzących do zmiany miejsc wiązania antybiotyków oraz do wysokiej ekspresji pomp efluksowych [10]. Gatunki Salmonella to bakterie Gram-ujemne. Powodują infekcje prowadzące do wielu zespołów klinicznych. Ryzyko zakażenia wielolekoopornymi Salmonellą pojawia się przy stosowaniu środków przeciwbakteryjnych przeciwko tym bakteriom [7].

Leki ziołowe są powszechnie stosowane jako środki lecznicze ze względu na ich dostępność, rosnące zapotrzebowanie na produkty naturalne i organiczne oraz potwierdzone efekty synergistyczne [26]. Ilex paraguariensis to zioło powszechnie stosowane w krajach Ameryki Łacińskiej. W liściach tej rośliny występuje wysokie stężenie wielu cząsteczek bioaktywnych: związków fenolowych, głównie garbników, flawonoidów i kwasów fenolowych [2]. Jest również bogata w teobrominę, kofeinę, kwas kawoilochinowy czy pochodne kwasu dikawoilochinowego [18].

Polifenole obecne w Yerba Mate przyczyniają się do jej działania przeciwutleniającego [5] oraz zapewniają ochronę tkanek organizmu przed stresem oksydacyjnym [20]. Saponiny to związki glikozydowe, które mają zarówno część hydrofobową, jak i hydrofilową. Metasaponiny z Ilex paraguariensis wykazują działanie przeciwnowotworowe [19], przeciwpasożytnicze [23,24] oraz przeciwzapalne [18]. Synergiczne działanie przeciwzapalne obserwuje się również pomiędzy saponinami Yerba Mate a kwercetyną [18].

Ksantyny to alkaloidy purynowe występujące w różnych ekstraktach roślinnych. Kofeina, teobromina i teofilina to trzy ksantyny występujące w Yerba Mate [27]. Alkaloidy te stanowią dla rośliny źródło „energetycznych suplementów diety” [21].

W niniejszej pracy zbadano działanie przeciwbakteryjne Ilex paraguariensis po podziale ciecz-ciecz na gatunki S. aureus i Salmonella . Ponadto zbadano związek(i) bioaktywny(e) odpowiedzialny(e) za tę aktywność przeciwbakteryjną.

Fragmenty sekcji

Ogólne eksperymentalne

Wszystkie widma 1D ( 1H i 13C ) i 2D (COSY, HSQC-DEPT i HMBC) NMR rejestrowano na spektrometrze Bruker 500 MHz Avance HD z 5-mm sondą BBFO Smart z gradientem Z ( 1H przy 500 MHz, 13 °C przy 125,7 MHz). Eksperymenty 2D rejestrowano przy użyciu standardowych programów impulsowych. Próbki rozpuszczono w CDCI3 i przesunięcia chemiczne sygnałów rozpuszczalnika przy 7,24 ppm (δH ) i 77,0 ppm (δC ) uznano za wzorzec wewnętrzny (sygnał odniesienia). Obserwowane wartości przesunięcia chemicznego (δ) podano w ppm i

Wartości MIC frakcji Yerba Mate wobec szczepów S. aureus i Salmonella

Liście Yerba Mate zostały najpierw wyekstrahowane różnymi rozpuszczalnikami w celu przetestowania najsilniejszego działania przeciwbakteryjnego przeciwko kilku szczepom bakterii. Ekstrahowano go etanolem i dalej podfrakcjonowano heksanem, chloroformem, octanem etylu i wodą. Wartości MIC nie zostały wykryte w tych ekstraktach przy najwyższym badanym stężeniu (4,375 mg/ml). Yerba Mate była następnie ekstrahowana czystym acetonem, a następnie podfrakcjonowana. Porównanie wartości MIC (2,5 mg/ml) frakcji z ich frakcjami

Dyskusja

Ekstrakty roślinne lub ich związki bioaktywne były szeroko badane pod kątem ich aktywności przeciwdrobnoustrojowej, zwłaszcza w przypadku wzrostu bakterii oporności wielolekowej [16]. Ilex paraguariensis (Yerba Mate) zyskał ostatnio na popularności ze względu na wzrost spożycia i aktywność biologiczną. Marcin i in. [15] badali metanolowe i etanolowe ekstrakty Yerba Mate przeciwko S. aureus , S. enteritidis , L. monocytogenes i E. coli [15]. Ekstrakt etanolowy miał niższą wartość MIC niż

Wniosek

Rośliny były stosowane w leczeniu wielu chorób zakaźnych od czasów starożytnych. Liczne badania wykazują działanie antyproliferacyjne, przeciwutleniające, przeciwzapalne, przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne różnych ekstraktów roślinnych. W tym badaniu frakcja wodna, po rozdzieleniu ciecz-ciecz ekstraktu aceton:woda (1:1) z łodyg i liści Ilex paraguariensis , wykazywała najwyższą aktywność przeciwbakteryjną. Ponadto wykazano związek bioaktywny odpowiedzialny za to działanie

Finansowanie

Badania te nie otrzymały żadnego specjalnego grantu od agencji finansujących w sektorach publicznym, komercyjnym lub non-profit.

Wkład autorów

SE-S i EF przeprowadzili procedury eksperymentalne i pomogli w przygotowaniu manuskryptu. GP i AAF pomogły w identyfikacji związku, analizie NMR i rewizji manuskryptu. RAM wymyślił projekt pracy, był zaangażowany w interpretację wyników i rewizję manuskryptu. Wszyscy autorzy przeczytali i zatwierdzili ostateczną wersję manuskryptu.

Treści umieszczone na stronie pochodzą ze źródła National Library of Medicine, i zostały przetłumaczone na język polski.

Link do źródła – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9516501/